Tel: 59 691 99 77
 • AD&M pořádá konference, odborné semináře a firemní dny
 • AD&M organizuje odborné akce pro širokou technickou veřejnost v oborech podnikových informačních systémů
 • AD&M působí na celém území České republiky
 • AD&M disponuje vlastními aktualizovanými databázemi
 • AD&M ručí za kvalifikovanost auditoria
 • AD&M zapůjčí profesionální dataprojektory a ozvučení
 • AD&M je na trhu od roku 1994


 • Naše společnost se specializuje na pořádání odborných konferencí, seminářů a firemních dnů, které mají za cíl marketingově oslovit auditorium převážně ze segmentu průmyslových podniků v České a Slovenské republice.

  Nabízíme školení s tématikou integrace a optimalizace podnikových procesů a konzultační a poradenské služby při budování IS v průmyslu.

  Základem pro výběr správných posluchačů je systematicky budovaná a aktualizovaná databáze více než 1 700 průmyslových podniků. V databázích je přes 9 000 manažerů a odborníků, např. z útvarů ekonomických, obchodních, technických, výrobních a informačních technologií.

  Od roku 1994 jsme zrealizovali již více než 90 akcí po celém prostoru České republiky. Při propagaci našich aktivit využíváme mediální partnerství s časopisy Automa, IT Systems, Technika a trh, Řízení a údržba průmyslového podniku a dalšími, pravidelná je spolupráce s portálem SystemOnLine. Některé pravidelné akce mají své vlastní webové stránky.

  Při přípravě a realizaci konference, odborného semináře nebo firemního dne automaticky zajišťujeme nejen fundované auditorium, ale všechny služby související s úspěšným průběhem konkrétní akce. Jedná se o audiovizuální služby — dataprojektory, ozvučení, záznam přednášek, tlumočení a překlady, dále o redakci a tisk sborníků, jejich distribuci, předávání konferenčních balíčků, komplexní zajištění občerstvení a pohoštění, zajištění ubytování. K úspěšnému průběhu akce nedílně patří i společenská část. Pro její úspěch můžeme nabídnout různé programy od odborně vedené ochutnávky vín až po hudební produkci.

  Za více než 20 let existence naší firmy se našich akcí zúčastnilo přes 7 000 posluchačů.